นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 03/08/2565

การคืนสินค้า  หากพบว่าสินค้ามีปัญหากรุณาแจ้งกลับมาภายใน 7  วัน